ESP konference

 Evropská konference o ekosystémových službách, Antwerpy

Ve dnech 19. - 23. září 2016 se v belgických Antwerpách konala první evropská konference o ekosystémových službách. Na této konferenci jsme se podíleli na organizaci sekce "Enhancing adaptive capacity of social-ecological systems by incorporation of ecosystem services", ve spolupráci s Institutem pro životní prostředí a lidskou bezpečnost United Nations University.

Dále jsme přednesli několik příspěvků v různých tematických oblastech, zahrnujících adaptivní kapacitu a zranitelnost ES, rozvoj ekosystémového účetnictví, ekosystémově založené adaptace ve městech, oceňování ES vztažených k zemědělské produkci či urbánní ekosystémové služby.

 

8. světová konference ESP v JAR

Ve dnech 9. - 13. listopadu 2015 jsme se zúčastnili 8. světové konference Ecosystem Services Partnership (8 ESP) ve Stellenboschi v Jihoafrické republice. Konference přinesla jakožto hlavní akce v oblasti služeb ekosystémů přehled současných trendů, poznatků a zskušeností s výzkumem a aplikací ekosystémových služeb. Pestrý program probíhal jak v plénu (moderovaném Bobem Costanzou a Dolfem de Grootem), tak v četných symposiích, sekcích a workshopech. Konference probíhala v přátelském a malebném prostředí konferenčního centra a vinařské farmy Spier.

Na konferenci jsme se podíleli na organizaci následujících symposií:

Ecosystem accounting: advances, lessons learned and implications for decision-making:  Rosimeiry Portela (Conservation International), Mandy Driver (SANBI), David Vačkář (CzechGlobe)

The role of ecosystem services in disaster risk reduction, climate change adaptation and sustainable development: Fabrice Renaud (UNU), Jana Frélichová (CzechGlobe), Grace Villamor, David Vačkář (CzechGlobe)

ES in trade-off tools and DSS: approaches and modelling to assess ecosystem trade-offs: Zuzana Harmáčková (CzechGlobe), Inge Liekens (VITO) & Brian Pickard (NCSU).

 

Na ESP konferenci jsme zároveň přednesli následující příspěvky:

Assessing the total risk and vulnerability of ecosystem services provision in the Czech Republic (Adam Pártl)

Developing urban adaptation strategies using ecosystem-based approaches to adaptation: the case of three pilot cities in the Czech Republic (Eliška Krkoška Lorencová)

Experimental ecosystem accounting: testing, implementation and use in decision-making, with examples from Central Asia (David Vačkář)

Modelling ecosystem service trade-offs under future management scenarios in UNESCO biosphere reserves (Zuzana Harmáčková)

Effects of agricultural practices on a provision of ecosystem services in agroecosystems: trade-offs and synergies (Marie Hubatová)

Assessment of Urban Ecosystems Services and their impact on resident well-being in the Czech Republic (Jana Frélichová, Zuzana Harmáčková).