Ekosystémové služby

V rámci výzkumu a aplikací se zabýváme problematikou ekosystémových služeb a jejich využití pro podporu rozhodování a hodnocení rozporů různých nároků lidské společnosti na ekosystémy. Rozvíjíme metodické postupy pro integrované přístupy hodnocení služeb ekosystémů, včetně modelování a mapování kapacity a nároků na ekosystémové služby a a rozvoje environmentálních účtů. Jsme aktivně zapojeni do mezinárodních iniciativ v oblasti ekosystémových služeb, včetně například Partnerství pro ekosystémové služby (ESP), kde se podílíme na činnosti několika tematických pracovních skupin nebo procesů IPBES. Kromě rozvoje integrovaných a politicky relevantních hodnocení služeb ekosystémů rozvíjíme postupy pro hodnocení zranitelnosti a rizika ohrožení ekosystémových služeb ve světle antropogenních nároků na ekosystémy a globální změny.

 

Projekty

ESMERALDA

EKOSERV

URBANSERV

MAIA

CULTES