Konference Evropské společnosti pro ekologickou ekonomii

Ve dnech 20.-23. června 2017 se v Budapešti uskutečnila 12. konference European Society for Ecological Economics, která nesla podtitul “Ecological Economics in action: building a reflective and inclusive community”. Ekosystémové služby hrály v programu konference důležitou roli a byly tématem několika paralelních sekcí i prezentací hlavních hostů. Přednášky hlavních hostů jsou ke shlédnutí na Youtube kanálu ESEE 2017.

V sekci s názvem “Ecosystem services: complexity, financialisation, trade-offs, valuation” prezentovala svůj probíhající výzkum na téma “Integrating biophysical data into agricultural production function to elicit the value of green water ecosystem service” naše členka týmu Ioanna Grammatikopoulou. Místnost téměř plná posluchačů i následná bohatá diskuze potvrdily atraktivitu prezentovaného výzkumu napříč spektrem různých vědních oborů.

Dva dny před samotnou konferencí se na stejném místě odehrála letní škola s tématem “IMPACT: Approaches and Tools for Enhancing the Social and Policy Impact of Your Research”. Letní školy se zúčastnil člen našeho týmu Jan Daněk se svojí plakátovou prezentací probíhajícího výzkumu na téma “Ecosystem services in environmental policy and decision-making in the Czech Republic”. Na letní školu přímo navazovala konference, kde byl Honzův plakát vystaven v rámci sekce studentských plakátů. Organizátoři navíc celou letní školu natáčeli, díky čemuž vzniklo krátké video, shrnující podobu i atmosféru letní školy.