Participativní seminář v Beskydech

Naše oddělení uspořádalo dne 15. května 2019 v Rožnově pod Radhoštěm participativní seminář "Jak připravit Beskydy na změnu klimatu", který je součástí projektu Interreg Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd. Semináře se zúčastnilo na tři desítky zástupců vědeckého sektoru, veřejné správy, lesnictví, ochrany přírody a nechyběli ani zástupci podnikatelských subjektů. Účastníci diskutovali o přínosech přírody Beskyd pro společnost a zvažovali míru jejich ohrožení ve světle dopadů změny klimatu. Tyto dopady přestavil zástupce CzechGlobe a koordinátor projektu Interreg klimatolog Mgr. Petr Skalák. Cílem participačního semináře bylo zapojit do diskuse o budoucích opatřeních týkajících se adaptace na změnu klimatu co nejširší zainteresovanou místní veřejnost. Výsledkem zajímavých debat účastníků byly i návrhy preferovaných adaptačních opatření v lesích Beskyd.

S výstupy ze semináře se bude dále pracovat v projektu Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd, v jehož rámci se seminář konal. Projekt byl podpořen z programu Interreg V-A Česká republika – Slovensko.