INTERREG Beskydy

Obnova biodiverzity a ekosystémových služeb klimatickou změnou ohrožených lesů regionu Beskyd
(INTERREG V-A SK-CZ/2016/04, NFP304020D067)

V rámci projektu INTERREG koordinovaného Ústavem výzkumu globální změny AV ČR (oddělení klimatického modelování)  se náš tým podílí na aktivitě hodnocení ekosystémových služeb v kontextu klimatické změny a adaptace na změnu klimatu. Do projektu jsou zapojeni partneři z Česka a Slovenska.

V roce 2019 se uskuteční mj. participativní seminář v Beskydech, umožňující interakci všech dotčených aktérů a společnou diskuzi dalšího postupu v oblasti přípravy adaptačních strategií na změnu klimatu v regionu Beskyd/Kysuce.