Metodika hodnocení rizika pro ekosystémové služby

Metodika hodnocení environmentálního rizika pro poskytování ekosystémových služeb stanovuje základní postupy a představuje použitelné nástroje pro posouzení environmentálních rizik pro poskytování ekosystémových služeb v České republice. Metodika poskytuje základ pro softwarový nástroj a mapové podklady vyvinuté v rámci projektu EnviSec Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky (VG20122015091, projekt podpořený Ministerstvem vnitra v rámci Bezpečnostního výzkumu v letech 2012 - 2015). Metodika byla certifikována Ministerstvem životního prostředí.