Helena Duchková

Helena je výzkumná pracovnice zaměřující se na dopady klimatické změny, budoucí scénáře a související interakce mezi člověkem a přírodním prostředím, a to zejména v horských oblastech. Je absolventem fakulty School of Earth and Environment na University of Leeds, kde se učila od světově uznávaných vědců v oboru klimatické změny a zpracovala diplomovou práci “Climate change impacts on forests of the Jizera Mountains, Czech Republic: projecting the future species‘ habitat suitability” pod vedením Dr Wolfgang Buermann. Pro CzechGlobe pracuje od ledna 2019, kde řeší témata jako poskytování a hodnocení ekosystémových služeb, adaptace měst a přírodě blízká opatření.