Adaptace ve městech

Města jsou velmi dynamickým a komplexním prostředím, které má značné nároky na přírodní zdroje a služby, a zároveň jsou značně zranitelná vůči dopadům globálních změn. Města mají rovněž potenciál poskytovat řešení pro udržitelnou správu ekosystémů a přizpůsobení se změně klimatu. V našem výzkumu se zaměřujeme na podporu přizpůsobení měst na dopady klimatických změn, včetně hodnocení zranitelnosti a adaptační kapacity měst, zejména s ohledme na ekosystémové služby a přírodě blízká řešení. Spolupracujeme proto s městy na hledání řešení pro udržitelnou budoucnost.

 

Semináře ve městech

Brno

Praha

Plzeň

Ústí nad Labem

 Litoměřice

 

Projekty

UrbanAdapt

URBANSERV

LIFE LOCAL ADAPT