Adaptace ve městech

Města jsou velmi dynamickým a komplexním prostředím, které má značné nároky na přírodní zdroje a služby, a zároveň jsou značně zranitelná vůči dopadům globálních změn. Města mají rovněž potenciál poskytovat řešení pro udržitelnou správu ekosystémů a přizpůsobení se změně klimatu. V našem výzkumu se zaměřujeme na podporu přizpůsobení měst na dopady klimatických změn, včetně hodnocení zranitelnosti a adaptační kapacity měst, zejména s ohledme na ekosystémové služby a přírodě blízká řešení. Spolupracujeme proto s městy na hledání řešení pro udržitelnou budoucnost.

 

Semináře ve městech

Brno

Praha

Plzeň

Ústí nad Labem

 Litoměřice

 

Projekty

UrbanAdapt

URBANSERV

TA ČR ÉTA Adaptační výzvy měst

LIFE LOCAL ADAPT

LIFE TreeCheck