Celková zranitelnost ekosystémových služeb

V rámci projektu EnviSec (Integrované hodnocení dopadů globálních změn na environmentální bezpečnost České republiky) jsme vyvinuli metodologii hodnocení celkového rizika a zranitelnosti ekosystémových služeb v ČR. Na základě námi vyvinuté metodologie a datových podkladů o ekosystémových službách jsou mapy zpřístupněny ve spolupráci s CENIA v mapové aplikaci EnviSec.