Blanka Loučková

Vystudovala Fyzickou geografii na Geografickém ústavu Masarykovy Univerzity v Brně a v současné době je vědeckou pracovnicí v Ústavu výzkumu globální změny, kde se dlouhodobě věnuje ekosystémovým službám a adaptaci na změnu klimatu prostřednictvím přírodě-blízkých ekosystémových řešení. Ochranu ekosystémů a ekosystémových služeb považuje za klíčovouz hlediska snížení dopadů globální klimatické změny.

Podílí se na řešení řady projektů zabývající se interdisciplinární výzkumem v oblasti adaptace na změnu klimatu, ekosystémových služeb a environmentální bezpečnosti.

Je členkou několika odborných společností, m.j. Partnerství pro ekosystémové služby (Ecosystem Services Partnership), kde se podílela na řízení tématické skupiny Ecosystem Services and Disaster Risk Reduction

Pracovala jako odborná asistentka se zaměřením na krajinnou ekologii a fyzickou geografii na Katedře geografie na Přírodovědecké fakultě UP v Olomouci (2008-2011). Má zkušenosti i ze soukromého sektoru, ve kterém působila jako Odborný pracovník pro životní prostředí se specializací na tvorbu oznámení a dokumentací EIA a SEA (2007-2012).

Má rovněž zahraniční zkušenosti z vědeckých pracovišť z Velké Británie, Rakouska a Itálie.