Islandsko-český workshop na adaptace a ekosystémové služby

Ve dnech 26. 8. - 28. 8. 2015 jsme uspořádali ve spolupráci s Institutem pro udržitelný rozvoj Háskólí Íslands islandsko-český workshop v Reykjavíku na téma "Climate change adaptation and ecosystem services", v rámci iniciativy Supporting Icelandic – Czech cooperation in climate change adaptation Fondu pro bilaterální spolupráci EHP-CZ02-BFB-1-093-01-2015. Na semináři byly sdíleny zkušenosti mezi českými a islandskými partnery, zejména v rámci projektu UrbanAdapt, ale i dalších projektů, výzkumných aktivit a aplikací. Semináře se zůčastnili kromě zástupců našeho oddělení, stejně jako dalších kolegyň a kolegů z řešitelského týmu projektu UrbanAdapt z Česka a Islandu (Islandská univerzita), rovněž kolegové z Islandské meteorologické služby zodpovědní za modelování klimatu a omezování důsledků katastrof, kolegové ze Soil Conservation Service of Iceland či zástupci z Reykjavícké radnice. 

Část semináře byla věnována rovněž problematice hodnocení ekosystémových služeb. Brynhildur Davíðsdóttir z Islandské univerzity představila přístupy použité při oceňování ekosystémových služeb v rekreační chráněné příměstské oblasti Reykjavíku Heiðmörk. Þórunn Pétursdóttir ze Soil Conservation Service of Iceland mluvila velmi zajímavě o obnově degradované půdy na Islandu a využití konceptu ekosystémových služeb a participativních přístupů při zapojování zemědělců do programů zaměřených na obnovu půdy. David Vačkář potom přiblížil základní přístupy k hodnocení služeb ekosystémů v Česku, včetně národní pilotní studie z projektu EKOSERV. David se spolu s Þórunn v rámci svojí studijní návštěvy na Islandské univerzitě zúčastnil rovněž zajímavé návštěvy jednoho z farmářů zapojených do programu Farmers Heal the Land. Pro všechny účastníky byla potom v rámci workshopu uspořádána exkurze spojená s adaptacemi na klimatické změny a omezování důsledků přírodních pohrom na jižním Islandu.

 

Více informací na projektových stránkách UrbanAdapt.