Petr Krpec

Petr Krpec je doktorandem na Ostravské Univerzitě, kde studuje obor Environmentální geografie na katedře Fyzické geografie a geoekologie. Vystudoval obor Ochrana a tvorba životního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci a zároveň druhý obor Modelování v environmentální geografii na Ostravské Univerzitě. Zaměřuje se především na využití hydrologických modelů ve výzkumu možných dopadů klimatických změn na množství a kvalitu vod a podpoře rozhodování o optimalizaci především zemědělského managementu v povodích. Během studia absolvoval zahraniční odborné stáže v Polsku na zemědělské Univerzitě v Krakově a v Německu na výzkumném centru pro environmentální výzkum (UFZ) v Lipsku.

Od října 2018 pracuje na Oddělení společenského rozměru globální změny Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), kde se zabývá hlavně kvantifikací ekosystémových služeb spojených vodou pomocí hydrologických modelů.