Nový článek v Conservation Biology

Členka našeho týmu Charlotte Horáková (Whitham) se podílela na studii o kritickém přírodním kapitálu v Číně. Článek vyšel v prestižním vědeckém časopise Conservation Biology. "Nejdříve jsme chtěli vyvinout jednoduchý přístup k posouzení zastoupení kritického přírodního kapitálu (CNC) napříč různými krajinami, přičemž kritický přírodní kapitál je základem produkce a realizace služeb ekosystémů. Zaměřili jsme se na  zastoupení přírodního kapitálu napříč chráněnými oblastmi po celé zemi, v souladu se strategiemi ochrany přírody v Číně. Výsledky upozornily na některé zajímavé a poněkud opomíjené mezery mezi nabídkou a poptávkou z hlediska ochrany přírody v rámci stávající chráněné sítě. Například jsme byli schopni prokázat s našimi metodami, že národní přírodní rezervace obsahovaly pouze 6,7 %  kritického přírodního kapitálu z hlediska zachování prioritních oblastí po celé Číně," komentovala práci Charlotte.

Representation of critical natural capital in China. Lü Y, Zhang L, Zeng Y, Fu B, Whitham C, Liu S, Wu B. Conservation Biology, First published: DOI: 10.1111/cobi.12897.