Profil Zuzany v iForu UK

Šumava i Třeboňsko na křižovatce. Vyhraje příroda, nebo byznys? Ve vydání iFora UK ze dne 20. května 2015 je v rubrice "Věda na UK" věnován profil člence našeho týmu Zuzaně Harmáčkové. Profil je založen na Zuzaniných výzkumných aktivitách na Třeboňsku v rámci projektu LTSER a na Šumavě v rámci projektu BASE. "Z dlouhodobého pohledu se při započítání širší škály přínosů – např. regulace kvality vody a eroze, vizuální kvalita – ukazuje, že zachování přirozenějšího stavu krajiny může být pro místní obyvatele z ekonomického hlediska i z hlediska kvality života výhodnější,“ prohlásila v profilu Zuzana.