Spolupráce s UNU FLORES

V návaznosti na Memorandum of Understanding podepsaným mezi CzechGlobe a United Nations University UNU FLORES se člen našeho týmu Adam Emmer podílí na práci UNU FLORES na výzkumné stáži. Přečtěte si rozhovor s Adamem zveřejněný na stránkách UNU FLORES. Adam přibližuje problematiku adaptací na změnu klimatu a jeho práci zaměřenou na riziko protržení ledovcových jezer v Andách.

"Některé ze žhavých otázek, kterým čelíme, jsou průřezové mezi různými vědními obory a specializacemi. Jsem přesvědčen, že setkání s novými lidmi s různým zázemím, znalostí, zkušeností a úhly pohledu, diskuze nových nápadů, použití modifikovaných metod, stejně jako konceptuální přístupy a učení se od sebe navzájem jsou hlavní výhody této výměny. Přesněji řečeno - to, co je zajímavé pro mě osobně - je zjistit, zda / jak Nexus přístup vyvinutý v UNU-Flores by mohl být použit pro efektivnější a udržitelné plánování přizpůsobení se změně klimatu," prohlásil Adam o nutnosti mezioborové spolupráce.